شايد اشتباه کنم اما از اينکه آقای احمدی نژاد برای شارون آرزوی مرگ کرد اصلا خوشم نيامد.

(لطفا گير ندهيد که جنايتکار است و بهتر است بميرد و اينها. گفتم ممکن است اشتباه کنم اما غريزتا از حرفش خوشم نيامد حالا بگذريم از پيامدهايی که اين حرف برای هفتاد ميليون نفر آدم خواهد داشت).

/ 4 نظر / 4 بازدید
سهیل

حسام انقدر حمله پيشگيرانه نه ببخشيد دفاع پيشکی نکن. نظر خودتو داری ميگی. عقيده کسی رو هم که نکوبيدی که بخوای باسش دليل بياری.

حسام

آخر دام نمی خواهد جواب کامنتهايی را بدهم که به دفاع از کسی برخيزند و عليهم دليلی اقامه کنند. قبلش پيشگيری می کنم.

بهداد

حالا جالبیش اینه که اسرائیلی‌های تندرو هم گفته‌اند که واسه بهبودی شارون دعا نمی‌کنند . این وسط یه چیزی جور در نمی‌آد !!

door

sarmaghaleye sharghe emrooz ro bekhoon