آدمیزادگان بر سه دسته اند: آنهایی که بزرگند. آنهایی که کوچند اما در عین حال برای بزرگی و عظمت احترام قائلند و سر تعظیم فرود می آورند و آنهایی که فرومایه و حقیرند. دسته ی سوم نه تنها برای بزرگی و عظمت، احترام و ارزش قائل نیستند بلکه تمام تلاششان را می کنند تا فرد بزرگ را از عرش به فرش بکشند و بدینسان به جای اینکه خود قد بکشند، با به زیر کشیدن بزرگان هم قد آنها شوند.

من نمی دانم لشگریان یزید چگونه افرادی بوده اند. نمی دانم دیندار بوده اند یا بی دین. نمی دانم مسلمان بوده اند ای غیر مسلمان. نمی دانم چه فکر می کرده اند که خود را بر حق می دانسته اند...اما یک چیز را خوب می دانم. لشگریان یزید بزرگ نبوده اند. کوچک هم نبوده اند. بلکه فرومایگانی بوده اند که خود را بر حق می پنداشته اند. گیرم حسین بن علی خارج از دین - که البته خارج از دین هم بود. دین یزید البته - گیرم شورشی. گیرم ضد حکومت و عامل تفرقه مسلمین. هر چه. اما رفتارش را که دیدند. عباس را وسط فرات که دیدند. عظمت را که دیدند. چرا به عظمت لشگر روبرو احترام نگذاشتند؟ وقتی به سمت عباس بن علی حمله بردند، چه با خود فکر می کردند؟ راست است که آدمیزاد هر چه پست تر، گستاخی اش هم بیشتر.

ننگ باد بر لشگریان یزید. ننگ باد. نه به خاطر اینکه با نوه رسول خدا به جنگ پرداختند. نه به خاطر اینکه نابرابر جنگیدند. نه به خاطر اینکه آب را بر روی لشگری بستند که در آن بچه ها نیز حضور داشتند. اینها هر کدام سزاوار داغ ننگ است. اما هیچ کدام به اندازه این که این لشگر فرومایه با حقارت خود به جنگ عظمت رفتند شایسته ی ننگ نیست. ننگ باد بر آنها به خاطر فرومایگی شان و به خاطر حقارتشان. ننگ باد...

پی نوشت ۱: حتما در شرایطی این چنینی قرار داشته اید که بچه ای زیاد شیطنت می کند و پایش را می گیرید و می گویید تا نگویی غلط کردم ولت نمی کنم! و معمولا بچه می گوید غلط کردم و تا ولش می کنید می رود دورتر می ایستد و زبان درازی می کند و به شیطنت خود ادامه می دهد. از این دست وقایع در بزرگسالی بعضی آدمها نیز رخ می دهد. زورت به طرف می رسد اما همین که مرامی ولش می کنی می رود دو قدم آن طرف تر باز هم به پررو بازی خودش ادامه می دهد. این جور مواقع حرص آدم واقعا در می آید! ایضا وقتی فکر می کنم این جماعت چگونه به عباس بی علی به هنگام حمل مشک آب حمله برده اند حرصم می گیرد! دقیقا به دلایلی مشابه بالا!

پی نوشت ۲: ...

/ 8 نظر / 3 بازدید
....

تاریخ رو هر کسی به نگاه و منفعت خودش می نویسه! کسی نمی گه علی به چه حقی زد در خیبر که خونه ی یه سری آدم بود رو آورد پایین! می گن ایول چه باحال درشو آورد پایین! نگاه بی طرف داشتن به حوادث کار خیلی سختیه ولی تنها چیزیه که عاقل رو از احمق جدا می کنه! گرچه اینجا نگاه بی طرفانه هم تغییری در قضاوت نهایی ایجاد نمی کنه ولی نحوه ی قضاوت فرق می کنه!

nazi

hosein yani chi aghaye hesam?

حسام

من کاری ندارم که کی بر حق کی بر باطل. اصلا کاری به حق و باطل ندارم اينجا! اصلا لشکر يزيد حق. بر حق هم که باشند باز هم فرومايه اند!

آریانا

التماس دعا

....

پی نوشت 2 چی بود؟!

حسام

چيزی بود که به خاطرش اين متن رو نوشتم. ولی آخر سر دلم نيومد بنويسمش. هدر می رفت با نوشتنش توسط من. بعدش خواستم کل متن را پاک کنم. اما ديم کامنت گذاشته اند و به احترام کامنت ها متن را نگه داشتم.

مهديه

تاريخ را بايد بی طرف نوشت.خبر را بايد بی طرف نوشت.اما قرار نيست بی طرف زندگی کرد...قرار نيست برای انسان - با هر دينی - فرقی نکند حاکمش علی باشد يا معاويه.حسين باشد يا يزيد.آيا به نظر شما واقعا تفاوت نمی کند چه کسی حاکم باشد يا چه تفکری مسلط باشد؟اگر اينطور است پس تمام مبارزات انسان در طول تاريخ برای کسب چيزی که «آزادي»اش می نامند، بيهوده است.حق و باطل،حقيقت و دروغ وجود دارد که با هم يکی نيستند.باید انتخاب کرد. حسام بسيار زيبا تفسير کرده.اين همان جمله امام حسين است در عاشورا که گفت:اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد. بله برادر ،حسين آزاده است.به همين دليل هر انسان منصفی با هر تفکرو مذهبی تحسينش می کند. لشگريان کوفه اگر منصف بودند،اگر انسانيتی در وجودشان بود (که نبود) اينگونه نمی کردند.نيازی به تکرار داستان کربلا نيست که خودتان می دانيد.

س ه

خدا کند که اگر بزرگ نيستيم لااقل بدانيم که کوچکيم و میل بزرگ شدن داشته باشيم .پست نشيم که کلا بزرگی رو زير سوال ببريم.