اين حلقه ی بی نهايت!

چند هزار سال قبل از بعثت آخرین پیامبر:

  (به یاد بیاور ابراهیم را) آن هنگام که به پدرش(آزر) و قوم او گفت: «این مجسمه‏های بی روح چیست که شما همواره آنها را پرستش می‏کنید»؟! گفتند: «ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می‏کنند»! (انبیا ۵۲ - ۵۳)

به هنگام بعثت آخرین پیامبر:

« و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید می گویند نه، ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم» (لقمان ۲۱)

 

۱۴۰۰ سال پس از بعثت آخرین پیامبر:

چه می پرستید؟ «گفتند آن دینی که پدران خود را بر ان یافتیم»  (مائده ۱۰۴)

 

 سال ؟؟؟ به هنگام ظهور آخرین امام:

«از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید! می‏گویند:ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می‏نماییم‏» (بقره ۱۷۰)

تنها فرق بین این چهار بازه ی زمانی این است که اسماً مورد پرستش فرق کرده است: از بت و چند خدای مختلف به خدای یگانه. اما رسما بعید می دانم فرق چندانی بین آن بتی که عرب جاهل می پرستیده با آن چه من مسلمان به عنوان خدا می پرستم وجود داشته باشد. تازه آن عرب بت را به عنوان شفیع بین خود و خدای یکتا می خوانده است و من خدای واحد را به عنوان شفیعی بین پول و مقام و موفقیت و ... می خوانم!

/ 1 نظر / 8 بازدید
بکتاش

عقايد انسان هم به نوعی اينرسی دارند. نيروی محرک بايد از يک حد مشخصی بزرگتر باشه تا به اين اينرسی غلبه کنه