هفته پیش کارم شده بود goodbye party رفتن

این هفته کارم شده است رفتن به فرودگاه

و هفته های بعد احتمالا کارم حسرت خوردن خواهد بود...

/ 2 نظر / 3 بازدید
بهداد

بعدش ؟

حسام

بعدش تطابق است با زندگی جديد. زندگی به هر حال جاری است. هر چند شايد نه مثل قبل