فرض کنید شما یک زن هستید. مقید به حجاب و این مسائل هم نیستید. اما روی حقوق زنان کار می کنید که یک طرف حساب شما قوه قضائیه است. در کار کردن با قوه قضائیه اگر چادری باشید می توانید مثمر ثمر تر باشید و حرفتان بیشتر خریدار دارد و در نتیجه می توانید نفع زیادی به زنان جامعه برسانید. آیا حاضرید روی عقایدتان پا بگذارید و چادر سر کنید برای اینکه عده دیگری نفع ببرند؟

مثالی دیگر:

فرض کنید شما مردی هستید مذهبی. قرار است در شرکتی کار کنید که در آن می توانید تغییرات بسیار مثبتی ایجاد کنید که نفعش نه تنها به شما و پرسنل شرکت بلکه به تعداد زیادی از افراد جامعه نیز برسد. اما در شرکت بخشنامه ای وجود دارد که زدن کراوات را برای مردان اجباری کرده است. آیا حاضرید روی باورتان مبنی بر نزدن کراوات پا بگذارید و کراوات بزنید تا عده دیگری نفع ببرند؟

***

مثال هایی از این دست بسیارند. از این جنس که کسی باید از چیزی بگذرد تا عده دیگری نفع ببرند (یعنی ایثار و فداکاری). گاهی این چیز یک شی (مثلا پول) یا یک خواسته است (مثلا رفتن به جایی). این طور مواقع تصمیم گیری تقریبا ساده است. اما وقتی پای باور به میان می آید چطور؟ گذشتن از یک باور آیا می ارزد؟ در مواردی از این دست دیگر یک شیء متعلق به من نیست که قربانی می شود. می شود گفت جزئی از خود من (آن موجودیت غیر مادی من) است که باید قربانی شود. اینجاست که قضیه فرق می کند...

/ 2 نظر / 3 بازدید
دوست

شايد هم بشه يك كار هاي ديگه كرد كه به مردم خير رسوند....

رهگذر

آقای صلواتی من جندان شما رو نمی شناسم. البته هم دانشگاهيتون هستم. عرض به خدمتتون که از اين جور مثال ها زيادند "اگر" به يك نكته توجه نكنيد. اون هم "كبراهاي تصميم گيري"‌هستند. اصولا اگر كسي براي خودش يك source‌اي داشته باشه كه بر مبناي اون تصميم بگيره، اون وقت اين تناقض ها چندان برايش پيش نمي آيد. "مثلا" اگر كبراي تصميم گيري من خدا باشد و تصميماتم را بر اساس رضايت خدا بگيرم (و نه بر اساس عرف جامعه و نه بر اساس حرف مردم و نه بر اساس دين قاطي شده با خرافات و نه بر اساس ... ) آن وقت شايد كراوات زدن اصلاً برايم چيز بدي نباشه و به اين فكر كنم كه به خلق خدا كمك كنم. حالا چه از طريق كار كردن توي اون سازمان يا از طرق ديگر. ضمن اينكه كار هم كه مي كنم براي دلخوشي خودم نباشد براي همان رضايت خدا باشد كه كبراي تصميم گيري من است. بگرديد دنبال كبراي تصميم گيريتان... موفق باشيد.