آنهایی که تا بهشان نگویی کاری را انجام نمی دهند مثل راننده هایی هستند که تا برایشان چراغ نزنی کنار نمی روند.

آنها هیچ وقت در زندگی آدم موفقی نمی شوند همان طور که آن راننده ها نیز راننده های خوبی نخواهند شد.

/ 3 نظر / 3 بازدید

دو کلمه بشنو از مادر عروس.حسود!

حسام

حسود؟ کی؟ من؟ نسبت به چی؟

meshki

daghighan rast migi adam nemishan