چند داستان

توصیه می کنم این دو داستان از مثنوی معنوی را حتما بخوانید:

 

داستان نحوی و کشتیبان (بد نیست داستان قبل از آن را نیز ببینید: هدیه بردن سبوی آب توسط اعرابی)

در صفت پیر و مطاوعت وی

/ 1 نظر / 18 بازدید
khanoome nazi

vvvvvay man khundam kheili jazzab budan