در گلستانه

دشت هايي چه فراخ !
كوه هايي چه بلند!
در گلستانه چه بوي علفي مي آمد !
من در اين آبادي ، پي چيزي مي گشتم:
پي خوابي شايد ،
پي نوري ، ريگي،لبخندي.

پشت تبريزي ها
غفلت پاكي بود ، كه صدايم ميزد.

پاي ني زاري ماندم ، باد مي آمد ،گوش دادم :
چه كسي با من ، حرف مي زد؟
سوسماري لغزيد.
راه افتادم.
يونجه زاري سر راه ،
بعد جاليز خيار ، بوته هاي گل رنگ
و فراموشي خاك.

لب آبي
گيوه ها را كندم ، و نشستم ، پاها در آب:
"من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشيار است!
نكند اندوهي ، سر رسد از پس كوه .
چه كسي پشت درختان است ؟
هيچ ، مي چرد گاوي در كرد.
ظهر تابستان است.
سايه ها مي دانند، كه چه تابستاني است.
سايه هايي بي لك ،
گوشه اي روشن و پاك ،
كودكان احساس ! جاي بازي اينجاست .
زندگي خالي نيست:
مهرباني هست ، سيب هست ، ايمان هست.
آري
تا شقايق هست ، زندگي بايد كرد.

در دل من چيزي است ، مثل يك بيشه نور ، مثل خواب دم صبح
و چنان بي تابم ، كه دلم مي خواهد
بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر كوه.
دورها آوايي است ، كه مرا مي خواند.
/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
rty

ف

در اوج

در گلستانه چه بوی علفی می امد...مفهوم شد؟

Samaneh

من اون موقع که خواندم اين رو، متن نداشت!!!!واسه همين گفتم مفهوم نيست! الان هم مي گم شعر سيری چند؟!!! من از شعر و شاعر متنفرم!خدا خير نده اين شاعرها که ما رو بدبخت کردن!!!يه مشت آدم علاف!

rty

۷

mahdi

بوی علف به به .......... بـــــــــــــع بــــــــــــــــــع------------- این علف همه دنيای منست/ چه مطروت چمنی و چه مبارک علفی/ از پس کوه ندا می ايد که مرا می خواند و در اين دشت بزرگ......../

helas

بيائيد کاری بکنيم دير ميشه ها!!

...

...

?

؟

hossein

کجايی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mina

چه مزخرف