شعور احتماعی سگ ها!

اين چند روزه موقع رانندگی اتفاقات جالبی برايم افتاده است.يکی اش امروز بود که داشتم در يکی از خيابان های شلوغ جنوب شهر رانندگی می کردم و مطابق معمول غر می زدم که چرا هی عابر از همه جا می آيد وسط خيابان يک صحنه خيلی جالب ديدم :

يک سگ که نمی دانم از کجا آمده بود می خواست از خيابان به آن شلوغی رد شود.خيلی با کلاس از روی خط عابر داشت عبور می کرد و کاملا نگاهش به سمت ماشين ها بود و با توجه خاصی عبور می کرد.

باز هم به مرام و شعور سگ ها!

/ 3 نظر / 3 بازدید
شب رو مست

سلام داش حسام آره ما آدم ها خیلی چیز ها رو باید از سگ ها یاد بگیریم اوليش خودم ام ها ....

Enkratic

سگی را لقمه ای هرگز فراموش / نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ / به کمتر چيز آيد با تو در جنگ / به عمری گر نوازی سفله ای را ... ( شيخ اجل سعدی )

john cena

ino ke migi ye sahneh bahal tar barat begham segi didam ke vastad cherage germez shod ba adama rad shod bayad azash ax migerftam :O