الان داشتم یک جمله ای به انگلیسی می نوشتم ولی هر چه فکر می کردم پایانی برای جمله ام پیدا نمی کردم که هم کوتاه باشد، هم منظورم را برساند و هم زیبا باشد. خیلی ناگهانی به ذهنم رسید جمله را همان طور که هست توی گوگل جستجو کنم ببینم با توجهش به نتایج جستجو چه پیشنهادی بهم می کند! نتیجه بسیار عالی بود! یک پایان زیبا کوتاه و رساننده ی منظور پیدا کردم!

تا حالا به گوگل از این دید نگاه نکرده بودم! اینطوری به نظرم مقاله نوشتن خیلی آسان تر است!

/ 1 نظر / 9 بازدید
س ه

چه فکر خوبی!