فنر

آدميزاد از بسياری جهات به فنر می ماند.فنر موجود انعطاف پذيری است.اگر آن را بکشی يا بفشاری جمع يا باز می شود.هر چند که در برابر اين جمع و باز شدن مقاومت نشان می دهد.فنر را هر چه بيشتر بکشی  بيشتر مقاومت می کند .

فقط بايد حواست جمع باشد.فنر را اگر خيلی بکشی خاصيت فنريت خود را از دست می دهد و به همان شکل می ماند.همچنين اگر بيشتر از يک حدی بفشاری اش -آنقدر که کامل جمع شود و حلقه های آن به هم بچسبد- احتمال اين هست که زير فشار  خرد و تکه تکه شود.

فنر موجود انعطاف پذيری است...

/ 6 نظر / 4 بازدید
-

من بيشتر از کشيده شدن و همان طور ماندن می ترسم تا شکستن و خرد شدن.

alex

سلام...يادمون نره فنرا هم جنس های متفاوت دارند با خصوصيات متفاوت٬ اگه تلاش کنيم می تونيم جنس فنر وجوديمون رو عوض کنيم....يا حق

Saeed

حسام جان اگر عرض وبلاگت هم فنری دارد تو رو خدا بفشارش بل جمع شود.جدی گفتما!

mehran

و نکته جالب اینجاست که ثابت فنر آنقدر ها هم که می گویند ثابت نیست!!!

a Boy called Mohammad

فنر رو اگه موازی ببنديم ثابتش زياد می شه... سری کم... پس يه فرقايی هم هست...

در اوج

مثل فنر چادر بی نوای من که شکست !