دیشب که پسر دایی ام داشت می رفت هند بهش گفتم برو حالشو ببر. میریو از دست این گیر بازار خلاص می شی. برگشته بهم میگه نمی دونم چرا امسال همه همینو بهم می گن. دو سال پیش که می رفتم کسی از این حرفها نمی زد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيما

رسم زندگی اين است يک روز کسی را دوست داری و روز بعد تنهايی به همين سادگی!(رابی نويل) موفق باشی!

حالا خوبه تو جزه بچه مثبتايی کی به تو گير داده آخه تازه هند که ارزش حسرت خوردن نداره...جدا اگه بری به اين نتيجه می رسی