دی «شب» که پرده را کنار زدم چشمانم از شدت نور آزرده شد.نه به آن علت که «بيرون» چراغی افروخته بودند.صرفا به اين دليل که «داخل» خيلی تاريک بود.

/ 1 نظر / 3 بازدید
hossein

خيلی قشنگ می نويسی