يک نکته

يک چيزی در مورد متن قبلی بگويم:اگر ديديد نظراتتان احيانا پاک شده دلخور نشويد.هر نظری را که خواندم روی هاردم کپی می کنم و بعد حذفش  می کنم.پس لطفا ناراحت نشويد!

/ 1 نظر / 2 بازدید
sina

انشاا.. اگه سئوالی بود حضوری جواب می دم... مويد باشی انشاا..