تونل

امروز صبح همت چهره عجیبی داشت. به قول یکی می شد با دنده ۵ یک سره از این طرف تهران رفت اون طرف. این تونل رسالت عجیب حالی به ما داد امروز! اما اخبار حاکی است به جای همت تونل رسالت شلوغ شده بوده. به خصوص سمت غرب به شرق که گویا دهانه خروجی اش تنگ تر است. ملت ندید بدید هم که سریع رفته بودند تونل را ببینند ما هم که متحجر و سنتی به همون همت چسبیدیم! (هر چند صبح حواسم نبود که تونل افتتاح شده و گرنه خودم اول صف ندید بدیدا بودم!) عوضش عصر موقع برگشتن از تو تونل اومدیم. توش که خیلی خوب خلوت بود. اما خود رسالت این بار شلوغ بود. اگر خود رسالت هم خلوت شه میتونم امیدوار باشم مسیری که هر روز تقریبا یک ساعت رفتنش وقت می گیره رو یک ربعه طی کنم! فکرشو بکن...

/ 4 نظر / 6 بازدید
علي

///لام... خدا رو شكر كه شما يادت نبود! و الا مسيري رو كه يه ربعه رفتي بايد يه ساعته بلكم بيشتر مي رفتي! كم حواصيم بدچيزي نيستا!

مهدی

لابد از فردا طرح ترافيک ميره تو تونل تو بالاخره زيدانی هستی يا ايتاليايی تو وبلاگم فيلم ضربه سر زيدانو گذاشتم

به تو چه!

احمدی نژاده خود نما هم رفته توی تونل نماز خونده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!