مطلب زیر بخشی از تفسیر المیزان است ذیل آیه های ۱۳۰-۱۳۴ سوره ی بقره.  (متن را از اینجا برداشته ام)

«و در بحارالانوار از ارشاد ديلمى ، يكى از احاديث معراج را با دو سند آورده ، كه از جمله مطالب آن اين است كه خداى سبحان برسول خدا (ص ) فرمود: اى احمد (ص )! هيچ ميدانى كدام زندگى گواراتر، و كدام حيات جاودانه تر است ؟ عرضه داشت : پروردگارا، نه ، فرمود: اما عيش گوارا، آن عيشى است كه صاحبش از ذكر و ياد من سست نشود، و نعمت مرا فراموش نكند، و جاهل به حق من نشود، شب و روز رضاى مرا طلب كند.
و اما حيات جاودان ، آن حياتى است كه يكسره و همه دقائقش به نفع صاحبش تمام شود، و آنچنان در بهره گيرى از آن حريص باشد، كه دنيا در نظرش خوار گردد، و كوچك شود، و در مقابل ، آخرت در نظرش عظيم شود، و خواست مرا بر خواست خودش مقدم بدارد، و همواره در پى بدست آوردن رضاى من باشد،حق نعمتم را عظيم شمرد، رفتارى را كه با او كردم بياد آورد، شب و روز در برابر هر كار زشت و گناه مراقب من باشد، قلب خويش را از آنچه ناخوشايند من است پاك كند، شيطان و وساوس او را دشمن بدارد، و ابليس را بر قلب خود مسلط نسازد، و در آن راه ندهد.
كه اگر چنين كند، محبتى در دلش مى افكنم كه فكر و ذكرش ، و فراغ و اشتغالش ، و هم و غمش ، و گفتگويش همه از نعمت هاى من شود، آن نعمت ها كه به ساير اهل محبتم دادم ، و در نتيجه چشم و گوش دلش را باز كنم ، تا ديگر با قلب خود بشنود، و با قلب ببيند، و به جلال و عظمتم نظر كند، و دنيا را بر او تنگ كنم ، و آنچه لذت دنيائى است از نظرش ‍ بيندازم ، تا حدى كه آنرا دشمن بدارد.
و همانطور كه چوپان گله را از ورطه هاى هلاكت دور مى كند من او را از دنيا و آنچه در آنست دور مى كنم ، آنوقت است كه از مردم مى گريزد، آنهم چه گريزى ؟ و در آخر از دار فنا به دار بقاء، و از دار شيطان به دار رحمان منتقل ميشود.
اى احمد! من او را بزيور هيبت و عظمت مى آرايم ، اين است آن عيش گوارا و آن حيات جاودان ، و اين مقام خاص ‍ دارندگان رضا است ، پس هر كس بر وفق رضاى من عمل كند، مداومت و ملازمت بر سه چيز را باو بدهم ، اول آنكه با شكرى آشنايش مى كنم ، كه ديگر (مانند شكر ديگران ) آميخته با جهل نباشد، و قلبش را آنچنان از ياد خودم پر كنم ، كه ديگر جائى براى نسيان در آن نباشد و آنچنان از محبت خودم پر كنم ، كه ديگر جائى براى محبت مخلوقها در آن نماند.
آنوقت است كه وقتى به من محبت ميورزد، به او محبت ميورزم ، و چشم دلش را بسوى جلالم باز مى كنم ، و ديگر هيچ سرى از اسرار خلقم را از او مخفى نمى دارم و در تاريكيهاى شب و روشنائى روز با او راز ميگويم ، آنچنان كه ديگر مجالى براى سخن گفتن با مخلوقين و نشست و برخاست با آنان برايش نماند، سخن خود و ملائكه ام را بگوشش ‍ مى شنوانم ، و با آن اسرار كه از خلق خود پوشانده ام آشنايش سازم .
جامه حيا بر تنش بپوشانم ، آنچنان كه تمامى خلايق از او شرم بدارند، و چون در زمين راه مى رود، آمرزيده برود، ظرفيت و بصيرت قلبش را بسيار كنم ، و هيچ چيز از بهشت و آتش را از او مخفى ندارم ، و او را با آن دلهره ها و شدائد كه مردم در قيامت گرفتارش آيند، و با آن حساب سختى كه از توانگران و فقراء و علماء و جهال مى كشم ، آشنايش ‍ مى سازم ، وقتى او را در قبر مى خوابانند، نكير و منكر را بر او نازل كنم ، تا با زجوئيش كنند، در حاليكه هيچ اندوهى از مردن ، و هيچ ظلمتى از قبر و لحد، و هيچ همى از هول مطلع نداشته باشد.
آنگاه ميزانى برايش نصب كنم ، و نامه اى برايش بگشايم ، و نامه اش را بدست راستش بدهم ، او را در حاليكه باز، و روشن است ، بخواند و آنگاه بين خودم و او مترجمى نگذارم ، اين صفات دوستداران است .
اى احمد! هم خود را، هم واحد كن ، و زبانت را زبانى واحد، و بدنت را بدنى زنده ساز، كه تا ابد غافل نماند، چه هر كس از من غافل شود، من در امر او بى اعتنا شوم ، ديگر باكى ندارم كه در كدام وادى هلاك شود.

/ 8 نظر / 4 بازدید
df

دستت درست!

mht

در مقام بندگی و نه بيشتر(که بنده جملگی همه بيم است و خوف است و ترس)انسانها سپاس ميگويند و حمد وثنا والبته بندگی خود مرتبه ای است نه شامل همگان .اما: هنگاميکه انسان به خدا ميرسد و خود خدا ميشود همه ی مملکت وجودش الله الصمد ميشود.می خواهم بگويم نا شکرند آدمهايی که به ديده ی جهل خشنودی پروردگار را در اين شکرهای نياز آلوده ميبينند که اگر او صمد است از اين شکرها هم صمد است.و بالاترين سپاسها شناخت او و مقر بودن به بی نيازی اوست.و اين مقدمه ايست برای رسيدن به آن مقام شايسته و در شان آدمی....

عباس آقا

پس خدا خیلی بچه است! مخصوصا این تیکه اش: "آنوقت است كه وقتى به من محبت ميورزد، به او محبت ميورزم" اگه قراره واقعا اگه ما بنده های گوگوری مگوریی بودیم بخواد بهمون مهر بورزه همون بهتر که نورزه!

حسام

تا جايی که من می دونم محبت خدا شامل همه ی بنده هاش ميشه. بادين و بی دين. مسلمون و غير مسلمون و اين ربطی به گوگوری بودن بنده نداره. ولی محبت ذکر شده فکر می کنم جنسش خيلی فرق داشته باشه با اينی که شامل حال مثلا من هم ميشه!

عباس آقا

پس معترفی که خدا بین بنده هاش فرق می ذاره!! جالبه! مادر و پدر بین بچه هاشون فرق نمی ذارن ولی خدا بین بنده هاش فرق می ذاره!!!!! فکر نکنم اینم خیلی بهتر از قبلی باشه! حالا حتی اگه بی خیال شرایط متفاوت بشیم خدایی که هر کسی رو با وسعی خلق کرده حالا بینشون فرق می ذاره چون این یکی به اندازه ی اون یکی شعور نداشته مثلا!!!!! این جوری دیگه خدا عادل نیست! من وجدانا خدای بچه رو به خدای نا عادل ترجیح می دم!!

حسام

اولا که اينکه پدر و مادر بين بچه هاشون فرق نمی گذارند بيشتر تو مايه های شعاره. می دونم خيلی از پدر و مارد ها هستند اين جوريند در عمل اما وقتی ته دلشون رو بری ببينی فرق هست! دوم اينکه چرا خدا نبايد بين بنده هاش فرق بگذاره؟ خودش هم چنين ادعايی نکرده! در ضمن عدل خدا اين طوری نيست که تو گفتی. پس فردا اونی که به قول تو شعورش کمتر بوده به همون اندازه بايد جواب پس بده اونی که بيشتر بوده بايد سنگين تر جواب بده! کما اينکه وقتی يکی تو دنيا نابيناست فردای قيامت ازش نمی پرسند آقا شما مواظب چشمت بودی يا نه! اما از اونی که چشم داشته می پرسند و رسش رو می کشند که چرا فلان موقع فلان جور به فلانی نگاه کردی! (فلان موقع و فلان جور و فلانی اش را خودتان حدس بزنيد!)

عباس آقا

شعار یا غیر شعار درستش همینه! بگذریم! اینجوری که تو می گی گویا خدا نهایتا اونی که شعورش بیشتره رو بیشتر دوست داره! کی می گه که فقط جواب پس دادن اون آخر مهمه؟ برای من همون نزدیکی به خدا مهمه و اینکه خدا دوستم داشته باشه! پس خدا عادل نیست که به من این امکان رو نداده که بتونم به اون درجه برسم که: "آنوقت است كه وقتى به من محبت ميورزد، به او محبت ميورزم"!!!!

حسام

اولا که نه من نمی گم خدا اونی رو که شعور بيشتری داره بيشتر دوست داره. اين همه آدم با شعور ذاتی هم بودند که شدند خونخوار و چه و چه. دوما بحث داره به طرفی ميره که از حيطه دانش من خارجه. به عبارت ديکه از اينجا به بعدش رو من نمی تونم پاسخ بدم. می تونم ماست مال کنم! البته از همون اول هم دارم همين کارو می کنم! فکر کنم بهتر باشه اين سوال رو از يک با سوادتر از من بپرسی. و البته حوابش رو به من هم بگی چون از اينجا به بعدش برای خودم هم سواله.