ايران و Nature

اولین مقاله ی «ایرانی» در مجله معتبر Nature چاپ شد. خبر مهم و خوشحال کننده ای بود. واقعا جای تبریک دارد.

اینکه نوشتم اولین مقاله ی ایرانی به این معنی نیست که از ایرانیان قبلا در این مجله چیزی چاپ نشده است. بلکه گویا این اولین مقاله ای است که کل کار تحقیقاتی آن در ایران صورت گرفته و این است که بر اهمیت خبر می افزاید. مبارکا باشد.

پس نوشت و تصحیح: گویا این اولین مقاله تمام ایرانی در نیچر نبوده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را بخوانید.

/ 1 نظر / 2 بازدید
گرگ

This is not the first Iranian paper in nature