جام که تموم شد، اما کسی میدونه این عاقبت سرود ایران چی شد!؟ کی خوند آخر؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
بهداد

به جای اين سوالای فلسفی ٬ برو کيف کن تيمت قهرمان شده پسر ! (حتی می‌شه بازی نه چندان دلچسب و کار زيزو و ... رو هم بی‌خيال شد. فعلا ايتاليا رو عشقه!) مبارکه حسابی>D:<

الهام

تبريك

محمد حسين

راستی قهرمانی مبارک باشه !!

به تو چه!

ان چنان می گن مبارکت باشه که انگار آقای صلواتی کاپیتان ایتالیا است...