اين حقايق ساده ی لعنتی...

حقایق اصیل و ناب ساده اند. بیش از حد ساده. این قدر که اکثر اوقات از فرط سادگی نادیده گرفته می شوند. حقایق اصیل و ناب در عین سادگی عمیق هم هستند. و اصولا به خاطر همین ساختار ساده و عمیقشان است که اصیلند و ناب. و علاوه بر همه ی اینها، به خاطر این جمع نقیضینشان به شدت زیبا و قابل تحسینند. تنها اشکالشان همان است که گفتم: ساده اند. این قدر ساده که معمولا گم می شوند...گم شده اند...

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسام

مثلا يه چيز ساده: انگشت دست خودت. می دونم به نظر احمقانه و بی ربط مياد. اما خوب توضيحش سخته واقعا.

ميم

مثل حضور خدا در زندگی ... درکش سخت هست؟!!!!

حسین

جدیداً مثل قبل ها نمی نویسی. کلی گویی می کنی همش.

حسام

حق داری. نه دلم می آيد نگويم نه دلم می خواهد بگويم!

س ه

راست می گی

Behtash

Prof. Hamid Jafarkhani at UC Irvine has a highlighted quote on his homepage : Every Important Idea Is Simple

ناميرا

ساده يا پيچيده بودن يا حتی اصولی بودن هر چيز نسبی می باشد! سلام! به منم سر بزن

لاله

دقيقا! ساده ولی پيچيده

انگشت دست اصيله؟و نابه؟و ساده؟و عميق؟و به شدت زيبا؟و تحسين برانگيز؟و گم شده؟و لعنتیه؟و توضيح داره؟

حسام

دقيقا هم اصيله هم نابه هم عمیقه هم ساده است به شدت -به شدت- جای تحسين دارد. بله حداقل برای من که گم شده ولی لعنتی نيست. لعنتی را از دست خودم نوشتم.