کيهان۲

سوال بعدی در مورد این بود که اطلاعات کیهان از کجا می آید.این اخبار حلقه کیان و کمیته 107 نفر و ... چگونه به دست کیهان می رسد و اینکه آیا انتشار اینها مخل امنیت نیست!؟
جواب این بود که:این مطالب واقعیت داشته و کیهان اصولا کار خوبی میکند که این مطالب را می نویسد.و باید ممنون هم بود که نسبت به خطرات موجود هشدار می دهد.و اینکه روزنامه نگاری اصولا این است و باید تعجب کرد که چرا دیگر روزنامه ها این اطلاعات را ندارند.روزنامه نگاری این نیست که بنشینی در دفتر خودت و منتظ ر باشی که خبرها را روابط عمومی فلان وزارت خانه اعلام کند.این رج زدن است.کار کیهان کار وزارت اطلاعات نیست و فرق دارد و همه اخبارش مستند است.
این ها اظهارات آقای شریعتمداری در مورد این سوال بود.سپس ادامه داد :طرح سوال بد نیست و خوب است و ما هم جواب می دهیم.و در ادامه یک خاطره از جلسه مفاسد اقتصادی نقل شد که بنده خدایی یک هفته قبل از اجلاس سران از آقای شریعتمداری خواسته بود که این یک هفته را چیزی از دزدیهای اقتصادی ننویسد تا آبروی مملکت پیش سران کشورها نرود که آقای شریعتمداری گفته بود که به جای این حرف به دزدها بگویید یک هفته دزدی نکنند.

***

در ضمن گفت ما خبر را بنا به مصلحت یا درج می کنیم یا می فرستیم کانون مربوطه برای رسیدگی.

در مورد تئوری انحلال حزب مشارکت(که یکی از دانشجویان اعتراض کرده بود به نگرش حذفی کیهان نسبت به رقبا و این ایده آقای شریعتمداری) گفت حذف با انحلال فرق دارد و این تز هم یک پیشنهاد دلسوزانه بود به عزیزان متعهد حزب مشارکت.

در پاسخ به این سوال که:"علت بزرگ کردن پرونده های نظر سنجی و جاسوسی چه بود؟مگر اینها تنها جاسوسان شناخته شده بودند؟!"مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت که پرونده بزرگ شد چون بزرگند و اینکه اینها تنها جاسوسان نیستند.

سوال:"لطفا به صراحت پاسخ دهید:اگر قاضی بودید رای به اعدام آقای آقاجری می دادید؟!و اینکه به نظر شما آیا اعدام میشود؟!"
جواب:"خیر به این دلیل که ما قبلش اعتراض کردیم به این حکم در دو وجه:1.مبنای حکم که ایراد دارد و 2.به شرایط "

سوال:"نظرتان راجع به رفراندوم؟!"
جواب:"در قانون اساسی رفراندم به خاطر مهار کردن مجلس است (در این لحظه یک قانون اساسی را از کیفشان در می آورند.)در بعضی قانونها هم رفراندوم ابزار دست قوه مجریه است.(رجوع به اصل 72)به نظر من کسی دنبال رفراندوم نیست و شاهد هم دارم که مردم طرفدار نظام هستند که مصداق آن را در شرکت پر شور در انتخابات می دانم."

سوال:"چرا در کیهان به قشر دانشجو اهانت می شود؟!"
جواب:"اصلا همچین چیزی نیست و حتی یک مورد هم نیست.ما با آنهایی که دانشجویان را ابزار دست قرار می دهند محالفیم.الان دو ندا بلند است در این جنبش که یکی مال افرادی است که می خواهند دانشجو را ابزار دست قرار دهند."
***

/ 0 نظر / 3 بازدید