خلاصه بگويم : يک بنده خدايی هست که احتياج به کمک مالی دارد.اگر کسی مايل به کمک است با من يه تماسی بگيرد .از هر طريقی که می تواند (ای ميل تلفن ... ) .فقط سريع تر. پيشاپيش ممننم از همه عزيزانی که کمک می کنند.

/ 4 نظر / 3 بازدید
الهام

الآن که این مطلب را خواندم روز بیست و یکم است نمی دونم که هنوز هم احتیاجی هست یا نه؟ به هر حال من فقط براش می تونم دعا کنم

حسام

آره هنوز هست برای مکم.

الهام

چی شد جور شد؟