متن زير را که از روزنامه همشهری است يکی از دوستان برايم فرستاده بود. خواندم و خوشم آمد. بخوانيد شايد خوشتان بيايد (صفحه ای که ميايد را scroll کنيد به سمت پايين تا به متن مورد نظر برسيد)

بيست حقه ظريف از زبان حيله گر (حالت های روانی)

/ 0 نظر / 2 بازدید