ايرانی بودن

امروز که از سر بی کاری نشسته بودم پای تلويزيون همين جوری اين کانال اون کانال می کردم.ديدم شبکه آموزش داره يه برنامه ميگذاره راجع به کنکور.گفتم ببينم چيه!(هر چی باشه هنوز يه سال هم از پشت کنکوری بودن ما نمی گذرد!)بعد ديدم رفت خانه دکتر حسابی خوب از اينجا به بعدش خوشم آمد.ديدم رفت با پسر دکتر مصاحبه کرد.حالا کاری ندارم چی گفت.فقط يه تيکه از حرفهاش را می خواهم اينجا بنويسم.گفت وقتی بچه بوديم پدرمون برای اینکه بهمون بگه چه مسئولیت عظیمی روی دوشمان است یک حدیث را از پیامبر اکرم (ص) نقل می کرد به این مضمون:
((لو کان العلم فی الثريا لنا فيها رجالا من فارس ))
((اگر علم در ستاره ثريا هم باشد ما در آنجا مردانی از سرزمين ايران خواهيم داشت.))
و بعد می گفت که(دکتر حسابی) اين همه اقوام مسلمان داريم رسول خدا فقط در مورد ما اين حرف را زده ...
من هيچ نتيجه گيری نمی کنم.پيام اخلاقی هم نمی دهم فقط فکر کنيم ببينيم ما هم ايرانی هستيم يا نه!
----------------------------------------------
هر خونی که به ناحق ريخته می شود دست همه مردم زمين بدان آلوده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید