تولد؟

وبلاگم سه ساله شد.

مثل سالهای قبل خيليبرنامه خاصی برای تولدش ندارم!شايد قالبش را يک کمی دست کاری کردم.

اما نکته مهم تر اينه که داشتم راجع به اين توضيح می دادم به يکی که چرا دير به دير به روز می کنم يکی از دوستام بهم گفت حرفهاتو زدی چيز تازه ای برای عرضه نداری.

با تقريب خوبی راست می گفت.اما فعلا که قصد تعطيلی اينجا را ندارم!شايد مدت کوتاهی مرخصی بروم اما تعيلی فعلا نه.حالا حالا ها کار دارم با اينجا!

پی نوشت : سه سال پيش که وبلاگ می ساختم چی فکر می کردم.چی شد.اصلا فکر نمی کردم سه سال بتواند اينقدر تکان دهنده و پر ماجرا باشد!

/ 4 نظر / 3 بازدید
آشنا

تکان دهنده و پر ماجرا و بد؟

حسام

نگفتم بد.هرچند بد هم بوده است.همين طور تکان دهنده و پرماجرا

-

البته نمي دونم براي شما اين ماجراها مربوط به چي بوده ،اما براي ما هم اين سالهاي آخر دانشگاه تكان دهنده و پر ماجرا ( و يه مقدار هم بد ) شده .