بدینوسیله به اطلاع می رساند گویا blogrolling نیز به جمع آن چند سایتی که به قول یکی از مسئولین به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد پیوسته است به عبارت بهتر فیلتر شده است! حالا چرا!؟!! خدا می داند!

پی نوشت: این چند روزه به یک قانون جدید رسیده بودیم: اینکه در شرایط کنونی، از بین دو حالت آنی رخ می دهد که به نظر احمقانه تر و نامحتمل تر می رسد. فکر کنم این قانون (که آزمایش خود را در این چند روز پس داده و درستی خود را اثبات نموده است) با این بند تکمیل می شود که: گاهی حالت سومی هم وجود دارد که چون خیلی احمقانه تر از حالات قبلی است اصلا به ذهن شما خطور نکرده است. اگر این حالت موجود باشد مسلما رخ خواهد داد. برای این حالات دنبال دلیل نگردید!

/ 2 نظر / 4 بازدید
فريد

البته www.blogrolling.com هنوز هم فیلتره در حالی که گویا blogrolling.com بازه!!!