یک

[مکان: داخل منزل.    زمان: هر ساعتی پس از غروب آفتاب]

- «چراغ اتاقت روشن مونده ها. خاموشش کن برق اضافی مصرف نشه.»

-«اووووه! از کی تا حالا این یه چراغ مشکل ما شده؟! بعدشمتو خودت خیلی کم اسراف می کنی تو آب و برق و ... که حالا اومدی به من تذکر میدی!»

***

دو

[مکان: داخل ماشین، در حال حرکت وسط خیابان.    زمان: هر ساعتی]

 - «کار خوبی نکردی اون خیابون رو یک طرفه رفتی»

- «ببین کی داره به کی میگه! تو خودت که میری تو بزرگراه فاصله مجازو رعایت کن نمی خواد به من تذکر رانندگی بدی!»

***

 

مواردی مشابه مثال های بالا در زندگی روزمره خیلی زیادند. همیشه هم به شدت برایم آزار دهنده بوده اند. چه خودم جای آن «تو» نشسته باشم چه کس دیگری.

دلیلش هم این است که در مواردی مثل این، در جواب حرف به نقد آن حرف پرداخته نمی شود بلکه گوینده مورد انتقاد قرار می گیرد (حالا اینجا خود حرف که درست بود. حتی در مواردی که خود حرف غلط هم هست باز تغییری در ماهیت موضوع مورد بحث ایجاد نمی شود). به عبارتی، اینکه نقد حرف به نقد فردیا بهتر بگویم به عیبجویی از فرد منتهی می شود به شدت آزارم می دهد. این گارد مقابل حرف درست از کجا می آید؟!

/ 3 نظر / 4 بازدید

گاهی فقط به این خاطره که آدم درجا بهش بر می خورد و می خواد به نحوی از خودش دفاع کند٬ ولی بعدا فکر می کند و احتمالا پشيمان می شود. گاهی هم از یک عادت بد اکثر ما آدما ناشی می شود که می خواهيم هر کاری رو (مخصوصا کارهای مثبت رو) اول ديگران شروع کنند مبادا سر ما کلاه برود!

س ه

اسمم رو يادم رفت بنويسم!

لاريج!

سلام داش حسام... هميشه آدم ها برای حرف درست به دنبال مصداق درستی آن بودند و اولين فردی که مورد پرسش قرار می گيره فرد گوينده حرف درسته... نمونه اين رفتار توی برخورد مردم با آخوندها و يا پدر و مادرشون زياد ديده ميشه ... هميشه گوينده متهم ميشه به عمل نکردن حرف درست... مردم حرف رو بدون عمل نمی تونند درک کنند البته اين اصلا خوب نيست که نخوای حرف درستی رو که درک هم می کنی درسته به خاطر نبودن مصاديقش عمل نکنی... ولی چه خوب بود که آدمها با عملشون با هم حرف می زدند... ياحق!