فرض کنيد در حال راه رفتن در خيابانی هستيد که نيازمندی به شما مراجعه می کند و تقاضای کمک دارد. شما هم اصولا آدم خوبی هستيد و خيلی دلتان می خواهد کمک کنيد. دست می کنيد و يک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی در می آوريد که به آن بنده خدا بدهيد. می دانيد که او به اين ۱۰۰۰ تومان احتياج دارد و می تواند کمکی برايش باشد. اما درست در همين لحظه فکری به سراغتان می آيد و آن اينکه آدمهای دور و بر با ديدن اين بخشندگی فکر خواهند کرد که چقدر شما آدم خوبی هستيد. چقدر خوش به حالتان می شود و از اين جور فکرها. جان کلام اينکه عملتان همراه ريا شده است. اما اين فکر لحظه ای است و متوجه ريا می شويد.  دلتان هم نمی خواهد آدم ريا کاری باشيد. نه از اين ترس که بقيه بفهمند آبرويتان برود. واقعا خودتان دلتان نمی خواهد ريا کنيد.

حال چه می کنيد؟

اسکناس را می دهيد؟ تکليف ريا چه می شود؟ با اين کار آيا شما آدم دورويی نيستيد؟

يا نه  چون نمی خواهيد عملتان به ريا آغشته شود بی خيال دادن اسکناس می شويد در حاليکه می دانيد آن فرد به آن نياز دارد؟ گناه آن بنده خدا چيست که بايد جور ريا نکردن شما را بکشد؟

 

 ***

 

رخداد بالا صرفا يک مثال تمثيلی ساده از موقعيت های مشابهی است که ممکن است برای همه ما رخ دهند. نه فقط در مورد کمک به يک فرد به طريق مالی. خيلی جاهای ديگر که می توان به کسی کمک کرد و واقعا هم دلمان می خواهد کمک کنيم اما اين کمک مستلزم اين است که يک قانون را زير پا بگذاريم که ضرر زير پا گذاشتنش فقط برای خود ماست. اما ضرر زير پا نگذاشتن آن قانون متوجه بقيه است. اين جور ماقع برايم انتخاب اين که چه کنم واقعا سخت است. و هنوز هم نمی دانم واقعا کار درست کدام است...

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
nasrin

سلام. اگر همچين اتفاقی برام می افتاد اون اسکناس رو به اون فرد نيازمند می دادم و سعی می کردم موقع دادنش ديگه اون فکر توی ذهنم نباشه. بعد هم توبه می کردم و به خودم و خدا قول می دادم که دیگه تکرارش نکنم و برای اينکه خودمو به خاطر اون فکر جريمه کنم به چند نفر نيازمند ديگه طوری که هيچ کس خبردار نشه کمک می کردم.

nasrin

اما بايد قبول کرد که برای همه ماها؛ روزی ۱۰۰۰ بار از اين اتفاقا می افته و کلی هم به خودمون افتخار می کنيم و اصلاً هم حواسمون به اصل موضوع نيست. خداحافظ.

sanaz

ببين دوست من هميشه اون کاری را بکن که دلت ميگه ضرر نميکنی

حسام

نه اتفاقا من خيلی وقتها اون کاری رو که دلم می گه نمی کنم چون ضررش آخرش معلوم می شه. البته اين خيلی بستگی داره به اينکه چيو دل بدونی چيو عقل.

س ه

با حرف نسرين موافقم .