يک هوای برفی؛ساکت و سنگين؛ ساعت دو نصف شب به سرت می زند بروی زير برف راه بروی.چقدر لذت بخش است و چه سکوت دلنشينی دارد.همه خوابند و تو بيداری و زير آسمان صورتی رنگ راه می روی.ساکت ساکت ساکت...

خيلی دلنشين است خيلی.يک شب ساکت برفی يکی از بهترين مناظری است که می شناسم...

/ 4 نظر / 3 بازدید
نگار نوجوان

بله البته کيف می ده به شرطی که آدم مذکر باشه و شب ازش دريغ نشده باشه!

kdiogtio;)*-

اين حرفها چيه نگار مذکر بودن یعنی چی آخه...اين حسام هم مسلما جرائت نمی کنه که نصف شب پاشه بره بيرون ....احتمالا منظورش حياط خونشون بوده آخه اونجا هم برف هست آسمان دلنشين شب هست خدا هست آرامش هست ....افتاد ..........

حسام

نه نصف شب منظورم خيابونه!اتوبان اشرفی اصفهانی!نيايش!

sohail

آره منم قبول دارم حرفتو جدالذت بخشه ! منم زياد اين کارا به سرم ميزنه!