!!Vanity,My favourite sin

نفس آدمی را با وسوسه بريده اند.هر کسی با يک چيزی.يک با پول وسوسه می شود ؛ يکی با مقام ؛ يکی با شهوت ؛ يکی با غرور  و ... .

ابليس وقتی می خواهد انسان را وسوسه کند يکسان عمل نمی کند.متناسب با نقطه ضعف هر کس!منتها هيچ کس اول بازی آس رو نمی کند.اول با چيزهای کوچک شروع می کند .مثلا برای فردی که با مقام وسوسه می شود ذرتی نمی رود وعده مقام بدهد.يک مقدار با پول و چيزهای ديگر نرمش می کند بعد آس رو می کند و بدين ترتيب فرد در هچل می افتد!

هر چقدر فرد بالاتر باشد وسوسه هم بالاتر می رود.از چيزهای پست تر( مادی) مانند شهوت تا چيزهای بالاتر (معنوی ) مانند تکبر.

به نظر من سخت ترين وسوسه هم همين غرور و تکبر است.چرا که گناهی است که فردی با موقعيت ابليس را از بهشت به اعماق جهنم فرستاد.اين تکبر خود سلسله مراتب دارد :گاهی تکبر مقابل پسر همسايه است و گاهی مقابل خداوندگار عالم.

روش کارش هم قشنگ است . اين وسوسه ای است که در مواقعی که آدمی کار خدايی می کند بيشتر حتی به سراغش می آيد.مثلا فرض کنيد يک کار خوب ( به معنای عامی که همه قبول داريم) کرده ايد.مثلا يک پولی به يک نياز مند داده ايد.اولين کاری که می کند اين است که در ذهن آدم اين طور القا می کند که ايول من چه آدم خوبی هستم و خدا بايد به من يک حال اساسی بدهد.همينجاست که فرد گير می افتد!اما اگر يک کمی حواس جمع تر باشد سريع با خود می گويد مثلا نه اين وظيفه من است و کاری نکرده ام.فکر کرديد شکست می خورد!؟عمرا! قدم بعدی اش اين است : در ذهن فرد اين طور القا می کند که بابا من عجب آدم کار درستی هستم. نه تنها به يک نفر کمک کردم بلکه وسوسه شيطان را هم ملقی کردم که می خواست من خودم را آدم بزرگی بدانم!اينجاست که دوباره فرد گير می افتد و اگر حواسش جمع باشد ... . اين چرخه اگر لطف خدا نباشد می تواند تا مقادير زيادی پيش برود! اين است که می گويم سخت ترين وسوسه هاست!

آخر فيلم  Devil Advocate آلپاچينو همين را می گفت :(آخ که من چقدر از اين سکانس فيلم حوشم می آيد که حال همه را می کند تو قوطی!)

Vanity,My favourite sin

 

/ 16 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mamareza

داداش رضا بخشی ميگه: همه ميگن ابليس آدمو گول می زنه ... دفعه اول کی ابليسو گول زد؟

حسام

اتفاقا اين سوالی که وقتی داشتم اين مطلبو می نوشتم واسه منم پيش اومد!

?

حیفم اومد این نوشتتو بخونم و چیزی ننویسم. واقعا یکی از حرفهای دل خیلی ها رو زدی.خیلی هم قشنگ وصفش کردی. خود خودش بود! فقط اینکه تا حالا که ته این درگیری واسه من بن بست بوده.بن بست.

حسام

اين درگيری برای من ته نداره!يک جور نوسانه!بين بالا و پايين!

Enkratic

در حاشیه : (فکر کنم بخت با يوووه يار بود که بوسيله ی چلسی له نميشه !‌ ... )

حسام

قبول دارم يووه توسط چلسی له نمی شه.چون اين چلسی هستش که اگه اومد بالا توسط يووه مچاله ميشه!

000

به به ميبينم که ونیتی که در فوتبال. 000

Amnesiac

هر سروری، برای حفظ شوکت و مقام خودش باید رعیت را آنقدر زیر پاهایش بفشارد تا حتی لحظه ای سرش را بالا نکند و نبیند٬ تا وسوسه آن مقام هم در جانش نیفتد. وگرنه شاید روزی قصد جایگاه سرورش را بکند. غلام حتی در طرز صحبت و نوع راه رفتن هم باید تمایز میان خود و صاحبش را حفظ کند و گرنه تازیانه می خورد. این قانون را خواجگان وضع کرده اند. به گمانم پرهیز ما از تکبر هم چنین داستانی داشته باشد و شیطان هم چیزی نیست جز نمونه ملکوتی پیغمبران و آزادگان این دنیایی که نه با زورمندان فانی، که با اسطوره قدرت در می افتد. او هم فقط برابری می خواهد و از فشار پایی که گردنش را می آزارد بیزار است.او آشکارا محکوم به شکست است و سزای آزادگیش را هم با غرور و سربلندی به دوش می کشد. جسارت و آزادمنشی ، و در عین حال تنهایی شیطان احترام را توام با تاثر بر می انگیزد...

حسام

حرفهات منو به فکر فرو برد...اما يک چيزی هست.اونم اينه که شيطان نخواست جای قادر مطلق رو بگيره.حداقل به طور مستقيم نه.

Hamid

Vanity, Definitely my favorite sin !