ما از آدمها بت می سازیم

برایم جالب است وقتی می بینم آقای شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان) علیه آقای خاتمی مطلب می نویسد چرا که به زعم او حرفهایی زده است که خلاف صحبت های امام خمینی بوده است و او را بدین سبب محکوم می نماید.

کاری به این ندارم که سر اینکه حرفهای خاتمی مخالف حرفهای امام بوده است هم بحث است، نکته اینجاست که یک نفر -هر چقدر هم خوب- را آن قدر بالا برده ایم که دیگران را صرفا به خاطر اینکه خلاف او حرف می زنند، خلاف او می اندیشند و خلاف او عمل می کنند محکوم می کنیم.

و جالب ترش برایم اینجاست که این قضیه مختص فرد، جناح یا طرز تفکر خاصی نیست. برای هر کسی و هر طرز تفکری می توان یک امام این طوری یافت که اگر در محفل اعضای پیروی آن طرز تفکر خلاف آن امام حرف بزنی بکوبندت به همان جرمی که خاتمی کوبیده می شود.

***

۱) به این می گویند نوع  بخاصی از افراطی گری. نوعی که حتی در رفتارهای روزمره مان نیز دیده می شود: در روابط دوستانه مان، در روابط درسی مان و در روابط خانوادگی و اجتماعی مان. ما از آدم ها بت می سازیم. و وقتی این بت -به هر دلیلی- شکست(*) فرد نیز می شکند و بی اعتماد می شود نسبت به همه رهبرها، دوستها، آدم ها...

۲) نمونه جالبی از این رفتار -که معیار قضاوت ما نه حرف، نه فکر، نه عمل، بلکه فرد است- را می توان در جنجال ها اخیر پیرامون رضا هلالی دید. خیلی از آنهایی که او را محکوم می کنند توجه به این نکته ندارند که اصولا گرفتن فیلم به آن صورت نه مجاز است نه اخلاقی. و به این نکته هم فکر نمی کنند که خلوت هر کسی پر است از اشتباهات و ایضا خلوت خودشان و خودمان. صرفا چون دل خوشی از رضا هلالی ندارند این قضیه را دست میگیرند. اما اگر طرف کسی باشد که از او دل خوشی دارند، قضیه را به طریقی ماست مالی می کنند. من اسم این را می گذارم هواداری از نوع فوتبالی اش که به قول بهمن باید در متعصبانه ترین نوع خودش باشد. تیمت یا بازیکن محبوبت هر کاری کرد حق با اوست. نمونه اش را موضع گیری راجع به حرکت زیدان شاهد بودیم. خیلی ها (من جمله خود من) زیدان را نه تنها محکوم ندانستیم بلکه استغنای او و بی توجهی او را از موقعیت و فضا (فینال جام جهانی) ستودیم. اما یادم نمی رود که اگر جای بازکن ها بر عکس می شد -زیدان دشنام می داد و ماتراتزی با ضربه سر به زیدان می زد- مسلما باز هم زیدان بود که تبرئه اش می کردم و ماتراتزی را به جرم وحشی گری محکوم. نمونه هایی از رفتارهای این چنینی در زندگی روزمره ما اصلا کم نیست.

 

(*) اتفاقا این بت ها زودتر در نظر افراد می شکنند. چرا که از نظر فرد پرستنده، این بت نباید اشتباه کند ولی از آنجایی که این بت انسان است و جایز الخطا بالاخره یک جا اشتباه می کند. بعضی از این اشتباهات در تعصب افراد حل می شود و ندید گرفته می شود اما برخی شان را نمی توان ندید گرفت و اینجاست که بت می شکند.

/ 5 نظر / 6 بازدید
...

به نظر نمی آد که نظر خودت نسبت به خاتمی هم خیلی از همین بت بودن متفاوت باشه! ضمنا کسی که به وضوح به خودش اجازه می ده که کارایی که مردم در خلوت می کنن رو جرم بدونه و حکم جهاد هم بخواد براش بگیره نباید از اینکه خلوتش رو نمایش بدن بدش بیاد! به هر حال درست یا غلط جامعه قانون اسلامی داره: چشم در مقابل چشم! دندون در مقابل دندون!

gipsy

با نظرت موافقم! ما خيلی وقتها با علم به اينکه بت ساختن از يک آدم می تونه خيلی غير منطقی باشه ازش بت می سازيم. و به قول تو وقتی اين بت به هر دليلی شکست ما هم مي شکنيم چون از چيزی که نبايد٬ برای خودمون بت ساختيم و بی اندازه بزرگ و مهمش کرديم. تازه خيلی وقتها بت ساختن از يک آدم واسه خود اون هم گرون تموم می شه. چون بت شدن اون باعث می شه به خيلی از عقايدش اون جور که بايد توجه نشه و به خيلی چيزهای جنبي بيشتر توجه شه. باعث ميشه خيلی چيزهايی از وجود بت الگو بشه که خود بت بيچاره اصلا موافقش نیست. کلا خيلی جاها اصل فدای فرع می شه اين جوری.

...

کاری به بقيه حرفت ندارم.ولی برای کسی مثل شريعت مداری امام و اين حرفها بهانه است.مقصود را ميدانيم و ميدانی. مسائلی از نوع رضا هلالی هم مختص به ما نيست.جنجال بکهام و کلينتون و انواع و اقسام اين کارها در همه جای جهان ميشود.آنها که تازه جانماز آب نميکشند و فرياد حسين حسينشان گوش فلک را کر نکرده است.بهر حال من که ضجه های همپالگی اش در دانشگاه را يادم نميرود که فرمان حمله به ما را صادر ميکرد.وگرنه ما را چه به خلوت اين لمپن های مفنگی و این شعبانهای نوحه خوان!

حسام

در جواب ... اذعان می کنم که موعی احساسم نسبت به خاتمی همين گونه بود. اما الان اين گونه نيست. درست است که خيلی خيلی دوستش دارم اما مدتی است کهسعی ميکنم ضعف های کسانی که دوستشان دارم را هم ببينم و مهم تر از آن با آنها کنار بيايم. به عبارت بهتر از نها بت نسازم. اما راجع به رضا هلالی: قبول دارم که رضا هلالی ها به خاطر خلوت ملت هزار و يک جور حکم نا مربوط صادر می کنند. قبول دارم که هم پالگی هايش هزار و يک جور بلا را و هزار ويک جور خرافات را به خرد ملت می دهند. اما خوب موضع ما در مقابل اين قضيه بر می گردد به اينکه آيا کسی که کار بدی می کند بايد مقابله به مثل کرد يا نه (همان خون در برابر خون) راستش شايد من در اين مورد خيل موافقتان نباشم. هر چند کارهايشان به شدت حرصم را در می آورد.

....

چرا آپ نمی کنی؟