سختی ها فانی اند، سرسختان باقی.

حتما می دانی که من جزء دسته ی دومم؟

/ 10 نظر / 10 بازدید
....

نه! حتی نمی دونم واقعا بدونی سختی چیه!

سعيد «رها»

سلام دوست خوب و قديمی ام..امروز بدجوری دلم گرفته بود.اون دوست. خوبی که نوشته تو نميدونی سختی چيه ايکاش مثل من به رنجاش وقت ميدادو به تو هم فرصت که بهش ثابت کني هرکی خندونه بی غم نيست..من که ازت ممنونم چون ناخواسته باعث شدی يه کم التيام بيابم..با اين حرفت که هشدار بود و اون آيه قشنگ...حالا ميفهمم چطور اون درختای شمالی هنوز نمردن..منم ميخوام مثل اونا بجنگم ارزششو دارهراستی اين سخن که از شاهکارای خودت نيست؟

حسام

نه! این حرفها لقمه دهن ما نیست! شاید بهتر بود می نوشتم از کیه. اما چون مطمئن نبودم و گوینده ی حرف خیلی مهم نبود اینجا برام، ننوشتم. اگر اشتباه نکرده باشیم مال آقایی به نام رابرت شولر است.

سعيد «رها»

بااجازه آقا حسام گل چند قسمت از جنگ المزخرفات ذهنم را هويدا خواهم کردن..من باب توضيح فی باب سخن ثقيل جناب شولر؟ بنده اين کلام را عميقن امروز صبح تجربيدم..زيرا امروز به درد «بودن» که خود معجزه ای از جنس سختیهاست مبتلا شدم و فردا حتمن اوره کا که اين توهمی بيش نبوده آنگاه اگر سرسخت نباشم معجزه ای را بيهوده مصرف کرده ام و طفلی تنها را اسير بيابان تهی بودن کرده ام تا رنگ توهمی مخوف به خود گیرد!!شکراَ جزيلا که به من فرصتک بيرون خزيدن از قدغن گاه بودنم را دادين.راستی مفهوم اصلی رو گرفتين؟

حسام

صادقانه بگم نه!

سعيد «رها»

ببخشيد که به زبان آدميزادها نگفتم.من امروز به درد بودن مبتلا شدم يعنی من امروز متولد شدم(البته هنوز تا نصفه شب وقت دارم به دنيا بيام ).فردا ميفهمم اين توهم(بودن) قدغن يعنی..ما فردا انتخاب واحد داريم و بی شک رفقام از همين حالا تولد من که هيچ اسم خودشونم فراموش ميکنن..برای پيشگيری از اینکه فردا مثل دختر بچه ها دق نکنم..بس که حساسم!مردونگی کردم پریدم تو پاتوق شما روشنفکرا که همچون ستاره ای در آسمان تاریک این دهکده میدرخشیدتا تبریک باکلاس گیرم بیاد..ببخشید اگه وسط رصدتون چایی بی موقع اوردیم.میخواستی در اتاقتو قفل کنی..حالا مفهوم کاملا واضح است؟

حسام

آره فکر کنم الان فهميدم!

سعيد «رها»

جناب کوپرنيک فکر کنم ديگه تا مدتی وقت نکنم بيام رصدتون کنم..اما اولن باور کردم که هنوزهم نفهميدی۱۰۰٪..ثانيا خيلی خسيسي که يه تبريک خشک و خالی هم نگفتی.منم خسيس ميشم ميزارم کسب و کارت يه مدت بخوابه تا بزرگ شی..ديگه اين نصفه شبی حال نوشتن ندارم. کچل

حسام

راست ميگی! شرمنده! تولدت مبارک. اينو گفتم که ديگه بين خسيس ها، اقلا ختم خست نباشم.

حتم دارم که نمی دونی سختی چه معنی دارد.