ديشب رفته بوديم رصد!
عجب شب مزخرفی بود اصلا نتونستم يه کار درست حسابی بکنم!
فقط خضستگيش موند به تنم.نه تونشتم رصد درست حسابی کنم نه عکاسی نه حتی بگو تفريح!
البته رصدهای عمومی معمولا هميشه همينجوريند ها اما خوب ديگه !حتی همون ۲-۳ تا نگاتيوی هم که گرفتم با نور چراغ ماشين يا چراغ قوه بچه ها سوخته احتمالا!
اما از يه نظر برام مفيد بود.اينکه مطمئن شدم دانش رصديم رو دوباره بايد تقويت کنم.(قبلا شک داشتم!)اين يه سال کنکور بد جوری ريختتش به هم تا جايی که ستاره قطبی رو عوضی تشخيص دادم.اين واقعا فاجعه است!(البته يه کمش تقصير اون راهنما بود عوضی آدرس داد!)
اميدوارم رصدهای ديگه يه برنامه برای خودم داشته باشم تا اگر جمع کاری نکرد خودم يه حالی به خودم بدم!

/ 1 نظر / 6 بازدید
helius

kheili baram jalebeh na nemigam fekr mikardam tak raghami ha yek bodi hastand vali hich vaght fekr nemikardam ye tak raghami 'e pesar ta be in had ghaliz va por bashad az ehsasat raghigh jeddan jaye tahsin dare