يک جمله قصار

فضائل كوچك در نزد عوام جلب تحسين مي كند و فضائل متوسط باعث تحيرشان ميشود و فضائل عاليه را اصلا درك نمي كنند.

بیکن

(منبع:  آینه)

/ 2 نظر / 4 بازدید
عباس آقا

این جمله خیلی تحریک آمیزه! به شدت آدم رو می بره به سمتی که توهم بزنه که دارای فضائل عالیه است!!!!

حسام

واسه همين گذاشتمش اينجا! که هر وقت کسی خواست خيلی بهم بپره بگم اگر حس می کنيد من فضائل عاليه ندارم مال اينه که نمی فهميد ای عوام!