حرف‌های بی‌مخاطب

ايران

ای ايران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو انديشه بدان پاينده مانی و جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک ميهنم
مهر تو چون شد پيشه ام دور از تو نيست انديشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما پاينده باد نام ايران ما
سنگ کوهت در و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم؟ بر گو بی مهر تو چون کنم؟
تا گردش جهان و دور آسمان به پاست نور ايزدی هميشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پيشه ام دور از تو نيست انديشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما پاينده باد نام ايران ما
ایران ای خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهرت ار برون رود تهی شود دلم
مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد نام ایران ما

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٢/۱۳
comment نظرات ()