حرف‌های بی‌مخاطب

منطق ۲!

راستش در جواب یکی از دوستان باید عرض کنم به نظر من این رفتار آدمها نیست که منطق را می سازد.بلکه این منطق است که بخشی از رفتار آدمها را تعیین میکند.و من الان دنبال اینم که بدانم آن بخش دیگر را چه تعیین می کند.البته خوب تعریف منطق بین افراد مختلف فرق میکند و این نظر من بود.(البته تعریف منطق نبود از نظر من)در ضمن منظور من از واژه منطق در بین حرفهایم آن چیزی بود که اکثریت به عنوان منطق می شناسند و آن چیزی نیست جز یک سری روابط دودوتا چهارتا.یک سری روابطی که روی داده هایی که از حواس پنج گانه گرفته است عمل کرده و یک سری نتایج تولید می کند که منطقی نام دارند.آنچه بین افراد مختلف متفاوت است آن روابط عملیاتی است و
بعضا داده ها که بعضی ها(مثل من!)تنها از حواس پنج گانه استفاده نمی کنند و به احساسات درونی خود نیز اعتنا می کنند.اما اکثریت در روابط مشترکند و من صحبتم در همین مورد است که چرا با اینکه روابط و داده ها مشخصند بعضا نتایج یکسان نیست؟!آن عامل یا عوامل دیگر چیست که دخالت می کنند؟!و...

   + امیر حسام صلواتی ; ٤:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٢٢
comment نظرات ()