حرف‌های بی‌مخاطب

 

شما همراه زاده شده ايد و تا ابد همراه خواهيد بود.
هنگامی که بالهای سفيد مرگ روزهايتان را پريشان ميکند همراه خواهيد بود.
آری شما در خاطر خاموش خداوند نيز همراه خواهيد بود.
اما در همراهی خود حد فاصل را نگه داريد.
و بگذاريد بادهای آسمان در ميان شما به رقص درآيند.
به يکديگر مهر بورزيد اما از مهر بند مسازيد.
بگذاريد مهر دريای مواجی باشد ميان دو ساحل رودهای شما
جام يکديگر را پر کنيد اما از جام يکديگر منوشيد.
از نان خود به یکدیگر بدهید اما از یک گرده نان مخورید.
با هم بخوانید و برقصید و شادی کنید.
ولی یکدیگر را تنها بگذارید همان گونه که تارهای ساز تنها هستند
اما با یک نغمه به ارتعاش در می آیند.
دل خود را به یکدیگر بدهید اما نه برای نگهداری
زیرا که تنها دست زندگی میتواند دلهایتان را نگه دارد
در کنار یکدیگر بایستید اما نه تنگاتنگ
زیرا که ستونهای معبد دور از هم ایستاده اند.
و درخت بلوط و درخت سرو در سایه یکدیگر نمیبالند.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/٧/۱۸
comment نظرات ()