حرف‌های بی‌مخاطب

انسان پوچ انسان آگاه

...اگر اين افسانه اندوهبار است از آن روست که قهرمانش آگاه است. اگر با هر گامی که بر می دارد اميد کاميابی پشتيبانش شود شس چگونه رنج بکشد؟ و به همين سان امروزه کارگر [بخوانيد انسان] تمامی روزهای زندگی خود را به کار کردن می پردازد و بنابراين وی نيز سرنوشتی کمتر از پوچی ندارد. البته زندگی وی هنگامی اندوهبار می شود که به آگاهی دست يابد و اين نيز بسيار کمياب است...

 

 آلبر کامو-افسانه سيزيف      

می توانم به راحتی جای انسان پوچی که آلبر کامو تعريف کرده است انسان متعالی يا انسان آگاه قرار دهم و بدون هيچ نگرانی از دگرگون شدن معنی کتابهايش را بخوانم...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/۸
comment نظرات ()