حرف‌های بی‌مخاطب

washburn's paradox

اخيرا به يک قضيه خيلی جالب برخورد کردم به اسم washburn's paradox که توسط يک متخصص انسان شناسی به همين نام ارائه شده است.

قضيه از اين قرار است که «مغز انسان ها عمدتا در زمانی شکل گرفته است که يا شکار می کردند يا جمع آوری خوردنی و ...(hunter-gatherer). اما همين مغز امروزه در تدوين تئوری اعداد يا در اکتشافات ذرات بنيادين به کار گرفته می شود...»

و بعد در نهايت نتيجه گيری اين است که همان الگوهايی که انسان برای شکار يا جمع آوری خوراکی به کار می برده است امروزه در اکتشافات استفاده می شوند...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱٩
comment نظرات ()