حرف‌های بی‌مخاطب

ساعت رسمی کشور

کسی علت تغيير نکردن ساعت رسمی کشور را می داند؟

من نفهميدم دليل اصلی اين کار چيست؟ اگر هدف به هم نخوردن برنامه زندگی مردم بود پس چرا از آن طرف ساعت کار ادارات و مدارس را يک ساعت جلو کشيدند؟ اين کار به اين معنی است که کماکان هدف استفاده بهينه از نور خورشيد را دارند پس چرا به جای اينکه کار راحت تر را بکنند- يعنی ساعت قراردادی را يک ساعت تغيير دهند- کار سخت تر را انتخاب کرده اند و ساعت کار را يک ساعت تغيير داده اند؟!

حالا اينکه همه جاهای مهم دنيا ساعتشان را عوض می کنند به ما چه اما اينکه فوتبال ها را بايد ساعت ۱۰ شب ببينيم ديگر خيلی ضد حال است! ضد حال تر اين است که اين ترم طوری درس گرفتم که زودتر از ۹ کلاس نداشته باشم صبح ها و به گمانم زين پس بايد کما فی السابق ۸ صبح سر کلاس باشم!

راستی با تاخير: آزادی گنجی واقعا مبارک.

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱
comment نظرات ()