حرف‌های بی‌مخاطب

آگاهی

دو نگرش در بين افراد وجود دارد. بر طبق هر کدام از اين دو نگرش ما دو دسته آدم داريم:

بر طبق نگرش اول:

دسته اول: خوشبخت ها- آن هايی که خوشبختند و می دانند که خوشبختند.

دسته دوم: بدبخت ها- آن هايی که خوشبختند ولی  نمی دانند که خوشبختند.

 

بر طبق نگرش دوم:

دسته اول: خوشبخت ها- آن هايی که بدبختند ولی نمی دانند که بدبختند.

دسته دوم: بدبخت ها- آن هايی که بدبختند و  می دانند که بدبختند.

 

علی رغم تفاوت بنيادين اين؛ دو نگرش يک ويژگی مشترک دارند و آن مبتنی بودن آنها بر آگاهی است. اين آگاهی در يکی داشتن آن خوشبختی و در ديگری بدبختی می آورد.

سرنوشت آدمهايی مثل من جالب است که ناآگاهی شان بدبختی و آگاهی شان هم بدبختی می آورد!!!

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
comment نظرات ()