حرف‌های بی‌مخاطب

 

«چيز» های بسياری هستند که با گشودن دهان و زدن بعضی حرفها از دست می روند.

اما «چيز» های بسيار ديگری هم هستند که با بسته نگاه داشتن دهان و نزدن بعضی حرفها از دست می روند.

و مسلما واضح است که از دست رفته های من اين گونه هست و از دست رفتنی های من اين گونه خواهد بود...

 بسته نگاه داشتن دهان و نگفتن بعضی حرفها گاهی خيلی سخت است. اما شايد از آن سخت تر باز کردن دهان و گفتن بعضی حرفهاست.

حرفها...

 

   + امیر حسام صلواتی ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٧
comment نظرات ()