حرف‌های بی‌مخاطب

شکست

يک وقتی مدام موقعيتم بين شکست  موفقيت (به تعريف خودم) تغيير می کرد.موفق که می شدم نا خودآگاه مغرور می شدم.بلافاصله شکست می خوردم.شکست که می خوردم به جای نشستن و گريه کردن دوباره راه عوض می کردم تا موفقيت بعدی و اين روند مدام تکرار می شد.

مدتی می شد که اين روند قطع شده بود . نه به اين معنی که من شکست نمی خوردم.خيلی بيشتر از قبل شکست می خوردم.اما کاملا بيخيال بودم.نهايت مدت کوتاهی ناراحتی و بعدش باز هم ادامه دادن راه قديم قبلی.خبری از تلاش و کوشش برای جبران نبود.شکست پشت شکست و من انگار نه انگار.

در چنين مواقعی برای اينکه فرد به خودش بيايد يک شکست ساده کافی نيست.بايد بدجايی ببازد.جايی که اصلا انتظارش را هم ندارد.درست سر بزنگاه جايی که آماده بردن است.

اولين حسی که به آدمی دست می دهد خشم و نفرت است.از همه چيز و همه کس.به همه جا بد و بيراه می گويد.دلش نمی خواهد هيچ کس را ببيند.آسمان و زمين را به هم می بافد تا توجيه کند.اما شدت ضربه آن قدر شديد است که توجيه پذیر نيست.اينجاست که به خودش می آيد و اولين نتيجه اش اين است که بنشيند و از شدت درد بنالد و زاری کند.چرا که آدمی که به شکست عادت کرده و عين يک تکه گوشت بی تفاوت با آن برخورد می کند جنم آن را ندارد که برخيزد و راه را عوض کند.

اما همين آدم ناتوان اگر هنوز خواستنش را حفظ کرده باشد هر چقدر هم ضعيف شده باشد بالاخره بر می خيزد.به خصوص که تجربه ايام نه چندان دور گذشته را هم به همراه دارد.مهم نيست چقدر دير.مهم اين است که بخواهد برخيزد.بخواهد راه را عوض کند.کافی است از خودش بپرسد مگر چه چيز عوض شده است که قبلا از شکست پل می ساخت و الان نمی تواند؟کافی است خواستنش را حفظ کرده باشد...

گاهی اوقات ضرباتی اين چنينی لازم است.درست همان طور که بشکه های پر از آب برای متوقف کردن ماشين پر سرعت لازم است.اولين بشکه نگه نمی دارد.اما دهمی اش بالاخره کار اساسی را خواهد کرد.ضرباتی اين چنينی لازم است که فرد توقف کند به عقب نگاه کند و ببيند درست آمده است يا نه.هر چه سخت تر بهتر!

 

پی نوشت : به هاشمی رای بدهيد!(حوصله ام در همين حد می گنجيد!)

   + امیر حسام صلواتی ; ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۳٠
comment نظرات ()