حرف‌های بی‌مخاطب

رابطه مخابرات ۲ با خلاف!

سر کلاس مخابرات دو استاد مسئله ای راجع به درصد خطا مطرح کرد.جواب مسئله به اين می انجاميد که ۱۰ درصد خطا در ارسال و دريافت سيگنالها ( يعنی احتمال خطا يک دهم باشد.يعنی از هر ده بيت اطلاعات يکی اش غلط باشد) باعث از بين رفتن نيمی از اطلاعات دريافتی می شد.هضم اين مسئله برای ما مشکل بود برای همين استاد مثالی زد برای تفهيم بيشتر و خطا را به خلاف در جامعه تشبيه کرد.می گفت مهم تر از اينکه در جامعه ای خلاف کم باشد اين است که امنيت فکری در آن جامع برقرار باشد.يک خلاف کوچکِ آشکار نشده خيلی بيشتر ايجاد عدم امنيت فکری می کند تا يک خلاف بزرگ مهار شده.مثال بارزش را هم شايد بتوان ايران خودمان دانست که درصد جرم و جنايتش از خيلی جاهای دنيا کمتر باشد مثل آمريکا.اما احساس امنيت وجود ندارد.نتيجه ای که گرفت اين بود که پليس بايد علاوه بر کار کشف جرم در اين حيطه نيز کار کند تا احساس امنيت بکنيم!

 

 

   + امیر حسام صلواتی ; ٢:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱۱
comment نظرات ()