حرف‌های بی‌مخاطب

فنر

آدميزاد از بسياری جهات به فنر می ماند.فنر موجود انعطاف پذيری است.اگر آن را بکشی يا بفشاری جمع يا باز می شود.هر چند که در برابر اين جمع و باز شدن مقاومت نشان می دهد.فنر را هر چه بيشتر بکشی  بيشتر مقاومت می کند .

فقط بايد حواست جمع باشد.فنر را اگر خيلی بکشی خاصيت فنريت خود را از دست می دهد و به همان شکل می ماند.همچنين اگر بيشتر از يک حدی بفشاری اش -آنقدر که کامل جمع شود و حلقه های آن به هم بچسبد- احتمال اين هست که زير فشار  خرد و تکه تکه شود.

فنر موجود انعطاف پذيری است...

   + امیر حسام صلواتی ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
comment نظرات ()