حرف‌های بی‌مخاطب

نفاق

هر وقت اسم منافق می آمد يا با تصور مجاهدين خلق در ذهنم همراه می شد يا منافقينی کهقرآن از آنها نام می برد در صدر اسلام.اما...

اما فهميدم -يعنی دايره معنايی اش برای گسترش يافت - که منافق فقط به آنها و اينها اطلاق نمی شود.منافق يعنی دورو.دورو يعنی کسی که روش عملش و طرز تفکرش فرق می کند.منافق يعنی هر کسی که چيزی که انجام می دهد با چيزی که به آن عقيده دارد يا حداقل ادعا می کند که عقيده دارد فرق داشته باشد ( آن حداقل ادعا می کند را برای اين گذاشتم که تعريف بعضی ها از عقيده داشتن ممکن است با من فرق کند).با اين حساب...

حالا می فهمم چرا خيلی وقت ها وقتی قرآن را باز می کردم آيه ای که می آمد آيه ی مربوط به نفاق بود...

   + امیر حسام صلواتی ; ٥:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
comment نظرات ()