حرف‌های بی‌مخاطب

آيا مزخرف است؟!

فرض کن يک روز فرشته ها جمع شوند به خدا بگويند‌ (که البته قبلا هم گفته اند گويا!):

«خدايا آخر اين چه بود آفريدی؟چه فايده ای برايت داشت؟!همه کار که ما می کرديم.اين هم که ...» بقيه اش را خودتان از حفظيد!

خدا چه جوابی بدهد خوب است؟!(غير از جوابی که قبلا داده بود!) (تذکر:خواستم يک جواب که خودم فکر می کردم جالب باشد را بنويسم موقع نوشتن حس بدی از چيزی که می خواستم بنويسم به من دست داد و چون به اين حس خودم خيلی تکيه می کنم ننوشتم!)

 

حالا فرض کن يک روز داری دعا  می کنی می گويی «خدايا تنها از تو کمک می خواهم و تنها تورا می پرستم».فرض کن جواب اينگونه بيايد:

-مگر کسی را غير از من هم داری؟!

-نه

-پس منت سر من نگذار!

چه حالی می شوی؟!حق ندارد چنين حرفی بزند؟!

بازهم مزخرف نوشتم؟!

   + امیر حسام صلواتی ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/٢٤
comment نظرات ()