حرف‌های بی‌مخاطب

آدمها و درخت ها

درخت هايی هستند که تنه نرم و ضعيفی دارند.اين جور درخت ها در برابر هر حرکت باد سر خم می‌کنند  و هر طرف باد بوزد به همان طرف خم می شوند.

درخت هايی هم هستند که تنه قوی و محکمی دارند.اين نوع درخت ها در برابر حرکت باد سر خم نمی کنند و مستقل از جهت وزش باد بر سر جای خود محکم ايستاده اند.

 ولی درخت هايی که تنه محکمی دارند اگر باد شديدی بوزد تا يک حدی تحمل می کنند و بعد می شکنند.اما درخت هايی که تنه ضعيفی دارند خم می شوند و بعد از اتمام وزش باد باز هم  به فعاليت روزمره خود ادامه می دهند.

اما درخت های با تنه محکم چيزی دارند که درخت های با تنه ضعيف ندارند و آن راست قامتی تا آخرين لحظه زندگی است...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢۳
comment نظرات ()