حرف‌های بی‌مخاطب

بی عنوان

ظلم و ستم   بدبختی و بيچارگی   فقر و نداری بيداد می کند و هنوز که هنوز است در خطابه های برخی روحانيون محترم آنچه ديده می شود نفی و تکفير جوانانی است که به قول آنها با ظاهر نا متعارف بيرون می آيند(حالا اين نا متعارف اصولا معنی می دهد يا نه(چون به معنی آنچه عرف نيست است!) بماند!).به اين هم کاری نداريم که کسانی که مستمع اين خطابه ها هستند کسانی نيستند که به زعم آقايان بايد ارشاد شوند.بلکه از همان قشری هستند که در نظر ايشان خوب و برگزيده خدا هستند.حالا اينکه چنان خطابه ای برای اين قشر آيا معنی می دهد هم بماند.صخبت اصلی همان طلم ستم فقر و نداری و بدبخی و بيچارگی است که کماکن ادامه دارد...

   + امیر حسام صلواتی ; ۳:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٧/۱٠
comment نظرات ()