حرف‌های بی‌مخاطب

پيت حلبی

...فرياد کشيد:((پيت حلبی ها هم می توانند مفيد باشند اما هيچ کس به يک پيت حلبی زنگ زده بی مصرف احتياج ندارد...))

صدايش در جريان آب محو شد و لحظه ای بعد ديگر از او اثری نبود.

در حالی دوستانش کنار آب با خود فکر می کردند:

هيچ کس به يک پيت حلبی بی مصرف احتياج ندارد...

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/۳٠
comment نظرات ()