حرف‌های بی‌مخاطب

ازدواج نکنيد!

اگر قصد ازدواج دارید دست نگه دارید!صبر کنید!به نفع خودتان است.جدی می گویم.به این توجه کنید:

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که دانشمندان پس از ازدواج کار قابل توجهی ارائه نمی دهند و البته مجرمان نیز پس از ازدواج جرم چندانی مرتکب نمی شوند.

حال این گفته انیشتین بزرگ را هم در نظر بگیرید:

یک دانشمند اگر تا سی سالگی نظریه قابل قبولی ارائه نکرد،پس از آن نیز نمی کند.

می بینید که گفته بزرگان چه حد با تحقیقات علمی تطابق دارد!؟پس اگر خواستید دانشمند بزرگی شوید فعلا ازدواج نکنید که ضرر دارد!هم برای شما و هم برای جامعه علمی دنیا که یکی از دانشمندان احتمالی اش را از دست خواهد داد!

البته اگر دزدی معتادی چیزی هستید و پشیمانید و مایلید توبه کنید بشتابید به سمت خانه بخت که از دست دادن فرصت موجب پشیمانی است!این را من نمی گویم!علم می گوید.

ویک چیز دیگر:این مطالب ربطی به فمینیسم یا مخالفت با آن ندارد  بیخود به آن ربط ندهید!

   + امیر حسام صلواتی ; ۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٤/٢٥
comment نظرات ()